Het maakt deel uit van een unieke collectie op wereldschaal, waaraan al sinds de 17e eeuw wordt gewerkt. Twee eeuwen lang wordt dezelfde techniek toegepast. De in 3D gedigitaliseerde versie stelt dit historische kunstwerk uitermate trouw voor en neemt u mee terug naar de 18e eeuw…

Historische collectie

Het reliëfplan van Saint-Omer maakt deel uit van een verzameling van maquettes die vanaf 1668, onder Lodewijk XIV, wordt aangelegd. Hiermee kan de koning vanop afstand de vestingwerken volgen die door zijn militaire ingenieurs worden uitgevoerd. Het is ook een prestigieuze manier om de vestingwerken van het koninkrijk voor te stellen. Vanaf 1700 worden ze in het Louvre tentoongesteld, vanaf 1777 in Les Invalides. Na de oorlog van 1870, wanneer geen vestingwerken met bastions meer worden gebouwd, worden ook geen reliëfs meer vervaardigd. Deze collectie van 260 reliëfplannen wordt in 1927 tot historisch monument uitgeroepen. Ze wordt bewaard in het Musée des Plans Reliefs, dat in 1943 in Les Invalides werd opgericht.

Specifieke techniek

De plannen zijn opgemaakt op basis van zeer nauwkeurige opmetingen. Ze zijn vervaardigd op schaal 1 voet op 100 vadem, hetzij ongeveer 1/600 of één centimeter voor zes meter. Doordat ze zo groot zijn, moesten ze in het atelier op verschillende tafels worden gerealiseerd, die dan werden geassembleerd. De voornaamste materialen zijn: hout en carton maché voor de reliëfs en de constructies, zijde en verf voor de velden, bomen en het water. Deze broze voorwerpen hadden, ondanks de restauraties, te lijden onder de tand des tijds.

Het plan van Saint-Omer in 3D

Het plan van Saint-Omer werd in 1758 ontworpen door ingenieur Larcher d’Aubencourt. Het stelt de vestingstad en haar omgeving voor: buitenwijken, een deel van het moeras, Arques, Blendecques, Longuenesse, Saint-Martin-au-Laërt. Het bestaat uit 35 samengevoegde tafels en is 10,65 m lang en 5,74 m breed, goed dus voor 61 m². In tegenstelling tot het plan van de andere vestingsteden van het Franse Nord, kon dat van Saint-Omer niet in het Rijselse Palais des Beaux-Arts tentoongesteld worden. Het wordt bewaard in de opslagplaatsen van het Musée des Plans-reliefs in Parijs. Dankzij de digitalisering in 3D kunt u het toch bekijken. We hebben ervoor gekozen, het in zijn huidige staat tentoon te stellen, omdat die de werkelijkheid het dichtst benadert. Het is dan ook normaal dat sommige voorgevels beschadigd zijn (wethoudershal) en dat enkele gebouwen ontbreken (jezuïetenkapel, Albret-kazerne). Sommige tafels konden nog met lasertechnieken worden gerestaureerd en ontstoft: die zien er dan ook donkerder uit. Hoe gedetailleerd dit reliëfplan ook is, toch moet het vanop zekere afstand worden bekeken. Dankzij de digitalisering kunt u het wel van dichterbij bewonderen. Het reliëfplan geeft een uniek beeld van ons grondgebied in het midden van de 18e eeuw en geeft inzicht in de ontwikkeling ervan.

Het reliëfplan in 3D

1 - Download en installeer de software :

Smart3DCapture Viewer

2 - Download het bestand van de 3D-module en start het met de software :

Découvrir le plan relief en 3D

Navigeren in de maquette van het reliëfplan van de stad Saint-Omer (schaal 1:600). Met de muis:

  • Linkerknop ingedrukt: als u de muis verschuift, verschuift ook het model.
  • Rechterknop ingedrukt (of scrollwieltje): door de muis van boven naar beneden te bewegen, zoomt u in op het model.
  • Middelste knop ingedrukt: door de muis te bewegen kunt u het model doen draaien.
  • Dubbele klik op een van de knoppen: de maquette centreren op de plaats waar de cursor staat.

Met het toetsenbord :

  • Toetsen met pijltje naar links of naar rechts: het model verplaatsen.
  • Toetsen met pijltje naar boven of naar beneden: over het model heengaan.
  • Toetsen “alt + pijltjes”: het model draaien.

Shortcuts toetsenbord :

  • Begintoets (home): terug naar oorspronkelijke stand.
  • Tab-toets: activeert/desactiveert de stereomodus (anaglief als systeemgekozen waarde).
  • F11-toets: activeert/desactiveert de fullscreen-modus.
Logo Ville de saint Omer
Logo Caso
Logo Pas de Calais Département
Logo région Nord Pas de Calais
Logo Interreg
Logo Europe
Logo Région Saint-Omer