Accueil Les équipements Inventaris van de werken en roerende goederen
Deze eerste digitale inventaris, waar met de partners grondig over nagedacht is, werkt het voortbestaan van dit erfgoed in de hand. Een gespecialiseerd team heeft zich over deze inventaris gebogen en hem volgens een nauwgezette en gevalideerde methode opgemaakt. Dankzij deze inventaris krijgen we ook een globaal beeld van alle voorwerpen.

Een ruim partnership

Met roerende goederen worden alle werken en voorwerpen bedoeld die “anders” zijn en zich in kerken, kapellen, openbare of privégebouwen bevinden ... Van 2009 tot 2011 laat de stad Saint-Omer de eerste digitale inventaris maken van haar roerende goederen. Daarvoor krijgt ze de steun van de Direction Régionale des affaires culturelles, van de Conseil Général van Pas-de-Calais, en technische hulp van de Conseil Régional van Nord-Pas de Calais, waarvan dit de bevoegdheid is. Er werd ook een partnership afgesloten met de Médiathèque du Patrimoine. Met de realisatie van deze inventaris worden verschillende doelstellingen nagestreefd. Zo kunnen de voorwerpen beter worden beschermd en bewaard en de inventaris draagt bij tot een betere kennis ervan en dus ook tot de restauratie en valorisatie ervan in de toekomst. Er werd een uitvoerig bestek opgemaakt, en samen met alle partners en de gekozen dienstverlener werd een methodologie uitgewerk

Nauwgezette methodologie

Deze inventaris werd opgemaakt door het Cabinet culturel Decrock, gespecialiseerd in het maken van inventarissen. Vijf personen hebben hier enkele maanden lang aan gewerkt. In de belangrijkste archiefcentra werd opzoekingswerk verricht naar deze voorwerpen. Vervolgens werden 24 sites, in Saint-Omer maar ook in Longuenesse en Helfaut, bezocht. Het gaat in dit geval om instellingen die lange tijd in Saint-Omer gevestigd waren en later werden omgebouwd tot gevangenis, lyceum en ziekenhuis. Van de gevonden voorwerpen die van enige betekenis waren, werden een geïnformatiseerde inventarisfiche en digitale foto’s gemaakt. In totaal werden zo’n 1400 voorwerpen gerepertorieerd en de databank bevat meer dan 7000 beelden, bestaande uit deze foto’s en oude archiefbeelden. Verder werden fiches opgemaakt van de bezochte monumenten waarvoor nog geen fiche bestond.

De eerste resultaten

Deze voorwerpen zijn van uiteenlopende aard. Het best vertegenwoordigd zijn beeldhouwwerken, bewerkt hout, gekapte steen, gegoten voorwerpen, sier- en edelsmeedwerk, stoffen, schilderijen en glas-in-loodramen. 43% van de voorwerpen was reeds beschermd als historisch monument. Ze zijn afkomstig van verschillende sites: 41% bevindt zich in de kathedraal, 15% in de Sint-Denis-kerk, 7% in de Grafkerk, 6% in de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis en 5% in het ziekenhuis van Helfaut. Ook de historische periodes waaruit ze afkomstig zijn, variëren: meer dan twee derde van de voorwerpen dateert van de hedendaagse tijd en vooral van de 19e eeuw, meer dan een vierde van de moderne tijd, d.w.z. van de 16e tot de 18e eeuw, en 6% van de middeleeuwen. De fiches werden ingevoerd in Palissy, de databank over het roerende erfgoed van Frankrijk.

Kom meer te weten over de volledige Palissy-databank van kunstwerken

Logo Ville de saint Omer
Logo Caso
Logo Pas de Calais Département
Logo région Nord Pas de Calais
Logo Interreg
Logo Europe
Logo Région Saint-Omer